SchoolsUnited App op Android 13 na 1 November 2023: app.schoolsunited.euBeste gebruiker van de SchoolsUnited app,

Door recente wijzigingen in het beleid van Google kan de SchoolsUnited App per 1 november 2023  alleen nog als web-app gebruikt worden op nieuwe installaties van Android 13. Bestaande gebruikers van Android 13 die de app hebben geïnstalleerd, ondervinden geen hinder, maar een gebruiker met een nieuw toestel met Android 13 krijgt de melding dat de app niet geïnstalleerd kan worden op de telefoon. (Apple gebruikers ervinden er sowieso geen hinder van).

Wij hebben besloten om de app geleidelijk over te laten gaan naar een webapp, te starten met nieuwe Android 13 gebruikers aangezien het voor hen geen optie meer is om de app uit de Play store te installeren. De functionaliteit van de app is volledig hetzelfde, inclusief push notificaties die door de gebruiker via de web app worden ontvangen. 

de app is voor de gebruikers te vinden op app.schoolsunited.eu.  


In de chrome browser staan bovenin drie puntjes. Als de gebruiker daarop klikt verschijnt er een optie: toevoegen aan startscherm. Daarmee kan er een icoontje aangemaakt worden op de telefoon om naar app.schoolsunited.eu te gaan. De login gegevens blijven uiteraard bewaard. Door de toevoeging van het icoontje maakt het voor de gebruikerservaring niet meer uit of het een webapp is of een app uit de Play store.  Let op dat er wordt toegestaan om berichten te sturen, anders komen de push notificaties niet aan.


Wanneer er vragen over zijn kun je een ticket sturen  support@schoolsunited.eu


Team SchoolsUnited