Standaard-mail voor verhuizen domeinnaam en opzeggen contract huidige hostingprovider


Kopieer deze mail in uw mailbox en pas de items tussen de [ ] aan.


 

onderwerp in de mail: opzegging services rondom domeinnaam: [naam domein]
 

 
Afzender:
 
[naam school]
[contactpersoon]
[adres]
[postcode] [woonplaats]
 
[plaats van verzenden], [datum]
 
Geachte hostingprovider,
 
OPZEGGING
Bij dezen zeggen wij het contract van de via u geregistreerde domeinnaam [naam domein] bij u op. Ook het contract rondom het (eventuele)
gekoppelde hostingpakket en e-mailservices gekoppeld aan dit domein zeggen wij bij u op. Wilt u ons hiervan (via het e-mailadres waarmee deze mail verstuurd is) een bevestiging sturen en wilt u ons laten weten op welke datum het contract stopt? We gaan ervan uit dat tien dagen na het versturen van deze mail de toegang tot de services nog de lucht blijven om de verhuizing (zie kopje hieronder) soepel te laten verlopen. Let op: indien wij ook een contract hebben voor de verbinding dan zeggen wij die NIET op.
 
VERHUIZING
Tevens willen wij graag het bovengenoemde domein verhuizen. Wilt u ons een token sturen, zodat de nieuwe provider de verhuizing in gang
kan zetten?
 
Tenslotte willen wij u hartelijk bedanken voor de aan ons geleverde diensten.

Met vriendelijke groet,
[contactpersoon]
[e-mailadres]