Mediawijsheid 

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Kinderen van nu groeien op in een wereld die omgeven is met digitale communicatie. Wat gebeurt er in de klas? Geef kinderen de vrijheid om via hun beleving op een moderne manier te laten zien wat er gebeurt en geef hen daarbij de ruimte te mogen reageren op elkaars berichten.

Het omgaan met WhatsApp en andere sociale media kan op een veilige manier geleerd worden via de SchoolApp. De leerkracht maakt de accounts aan voor de leerlingen en behoudt de regie. Berichten zijn alleen te zien voor alle leerlingen van de groep en hun leerkracht. Via NarrowCasting kunnen berichten van de groep zo mogelijk op het digibord gepresenteerd worden.