Projectmanagment


Besturen die (fasegewijs) hun PR- en communicatiebeleid willen optimaliseren, kunnen daarvoor bij ons terecht. Gezamenlijk zetten we de visie uit en binnen een afgesproken tijd worden de gestelde doelen gerealiseerd.

Het gaat daarbij zowel om technische uitleg (hoe werkt de software) als om de motivatie erachter (waarom gaan we het zo doen). We zorgen voor bewustwording en het wegnemen drempels, daar waar we kunnen, om de nieuwe manier van werken te “omarmen”.

Iedere school is uniek en sommige scholen hebben relatief weinig begeleiding nodig. Anderen hebben om uiteenlopende redenen meer training nodig om de visie geïmplementeerd te krijgen. 

Als leverancier hebben we door de jaren heen uitgebreide ervaring opgedaan om snel een inschatting te kunnen maken waar een school staat en dat als vertrekpunt te nemen. De twee tools die we gebruiken zijn:

De S.M.A.R.T. formule ManagementWiel