Oudercommunicatie

Voor iedere basisschool is het belangrijk dat er een goed en veilig communicatiesysteem is met huidige ouders, maar ook tussen de school en nieuwe ouders. De directie en het team plukken hier de vruchten van in termen van tijdsbesparing, gemak en professionaliteit richting ouders. SchoolsUnited levert het complete plaatje.  
 

Het ouderportaal

Doordat ouders zich registreren met hun mailadres kan de leerkracht met één druk op de knop een bericht naar de ouders sturen. Ook is het mogelijk om van de groep(en) een selectie van ouders een bericht te sturen. Antwoorden van ouders komen binnen op het (school-)e-mailadres van de leerkracht.
 
Oudergesprekken

In plaats van zelf te puzzelen met de planning, laat je dit nu over aan ouders. De leerkracht geeft aan op welke momenten hij of zij beschikbaar is en hoe lang ieder gesprek mag duren. De ouders ontvangen een uitnodiging, waarna zij zich kunnen inschrijven voor een gesprek op het gewenste tijdstip. Tot het moment van sluiting van de inschrijving mogen zij wijzigingen aanbrengen. Na sluiting print de leerkracht het overzicht en kunnen de gesprekken beginnen!
 

Speciale groepen & activiteiten 

Voorleesouders, begeleiders bij schoolreisjes, etc. Het hele jaar door zijn er ouders nodig om het team te ondersteunen. Ouders kunnen zichzelf inschrijven voor een groep, waarna deze groep digitaal benaderd kan worden. Ook is het handig om een overzicht van ouders te genereren en te printen. Het is ook mogelijk om een speciale groep een einddatum en een maximaal aantal deelnemers te geven. 


Leerlingvolgsysteem

Wijzigingen die ouders aanbrengen in hun basisgegevens worden opgeslagen in een verschillenlijst. De administratie van de school kan deze lijst eens per maand of kwartaal bijwerken in het leerlingvolgsysteem.