Privacybeleid SchoolApp / OuderCommunicatieSysteem

 

1. Content

 

Content in de SchoolApp; fotoalbums, nieuwsberichten en bijbehorende foto’s, reacties van ouders en kalenderitems worden opgeslagen in een database op de servers van SchoolsUnited welke in Nederland en/of Duitsland opgeslagen gehost worden. De school huurt deze ruimte van SchoolsUnited. De school is eigenaar van deze content en SchoolsUnited zal deze gegevens onder geen enkele omstandigheid met derden delen. SchoolsUnited zal al het nodige doen wat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om ervoor te zorgen dat de content veilig wordt opgeslagen en bewerkt wordt. Hieronder valt onder andere een SSL-verbinding (https) tussen de SchoolApp en de database, versleuteling van wachtwoorden, het monitoren van aanvallen door hackers en het zo snel mogelijk dichten van gevonden of gemelde lekken.
 

2. Adresgegevens van ouders

 
Relevante gegevens van de ouders, zoals een e-mailadres, naam van de kinderen en in welke groep zij zitten en basisgegevens zoals naam, adres, woonplaats worden opgeslagen in de database op de server, het zogenaamde ‘OuderCommunicatieSysteem’. Ouders kunnen hierin hun gegevens zelf wijzigen en zichzelf ook uitschrijven, waarna alle gegevens permanent worden verwijderd. Ook hierbij huurt de school deze ruimte en is zij zelf eigenaar van de content. SchoolsUnited zorgt voor een veilige verbinding (https) en zorgt er ook voor dat de wachtwoorden versleuteld worden opgeslagen. De school is eigenaar van deze content en SchoolsUnited zal deze gegevens nooit met derden delen.
 

3. E-mail m.b.t. onderhoud

 
Uitsluitend voor het melden van een storing kan SchoolsUnited besluiten om een e-mail en/of push notificatie naar de gebruikers van de SchoolApp te sturen om aan te geven dat er een storing is. Dit zal alleen gebeuren als daartoe een dringende reden is of bij een storing die ongebruikelijk lang duurt (langer dan 180  minuten). Het doel hiervan is om duidelijkheid te scheppen over het feit dat de SchoolApp momenteel niet werkt.
 

4. Nooit e-maillijsten voor reclamedoeleinden

 
E-maillijsten van ouders en leerkrachten worden nooit gebruikt voor eigen reclamedoeleinden, tenzij een leerkracht of een ouder zich heeft opgegeven voor een nieuwsbrief.

 

5 . Schade

Behoudens opzet of ernstige nalatigheid kan SchoolsUnited nooit hoger aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade per school en haar gebrukers dan het bedrag wat voor één enkel jaar door de school in rekening wordt gebracht.


support@schoolsunited.eu  |  verkoop@schoolsunited.eu  |  administratie@schoolsunited.eu